green-abstract-hd-widescreen-wallpaper-hd-widescreen resize

15174734091851

SHK 0702252

Prev Next

16012561 รับการตรวจจเร

16-01-2018 Hits:69 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

16012561 รับการตรวจจเร

                เมื่อ 16 ม.ค.2561 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ. ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 ,พ.ต.ท.ศักดิ์ศิริ เข็มขาว รอง ผกก.ตชด.12 ,พ.ต.ท.ปาริชาติ บรรจงปรุ รอง ผกก.ตชด.12 ,ผบ.ร้อย ทุกกองร้อย ,สว.งานทุกงาน ให้การต้อนรับ...

Read more

15012561

16-01-2018 Hits:41 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

15012561

                    เมื่อ 15 ม.ค.2561 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ผู้ที่มีความประพฤติดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการตำรวจได้ จำนวน 26 นาย ณ ห้องประชุมราชสุภาวดี  

Read more

30 พ.ย.2560 อบรมช่วยผู้ประสบภัย

30-11-2017 Hits:91 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

30 พ.ย.2560 อบรมช่วยผู้ประสบภัย

         ด้วยในปัจจุบัน ภาวะหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายเฉียบพลัน (หัวใจล้มเหลว)เกิดขึ้นกับข้าราชการตำรวจและประชาชนอย่างแพร่หลาย พ.ต.อ.ฐานปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 จึงมอบหมายให้ พ.ต.ท.ปาริชาติ บรรจงปรุ รอง ผกก.ตชด.12 สั่งการให้ งานพัฒนากำลังพล และ มว.แพทย์ กก.ตชด.12 จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นโดยการปั๊มหัวใจ ( CPR ) ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด กก.ตชด.12 ณ อาคารพิชิตชัย กก.ตชด.12...

Read more

ประชุมร่วมหน่วยราชการในพื้นที่

30-11-2017 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประชุมร่วมหน่วยราชการในพื้นที่

            เมื่อ 29 พ.ย.2560 ชค.ตชด.12 นำโดย พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผบ.ชค.ตชด.12, พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง.ผบ.ชค.ตชด.12,ร.ต.อ.ชูชาติ หวังประสพกลาง ผบ.มว.ชค.ตชด.12, ร.ต.อ.เผด็จ เดิมโรย ผบ.มว.ร้อย ฉก.ตชด.3,ร.ต.ท.ปรัชญา หนันกระโทก ผบ.มว.ตชด.1252 พร้อมกพ.1 ชป. เข้าร่วมประชุมการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ปรึกษาหารือ ร่วมกัน3ฝ่าย...

Read more

21 พ.ย.60 รับคณะ สตส.

21-11-2017 Hits:90 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

21 พ.ย.60 รับคณะ สตส.

                  เมื่อ 210900 พ.ย.60 พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 ,พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ กก.ตชด.12

Read more

๑๒ พ.ย.๖๐ พัฒนาสัมพันธ์

13-11-2017 Hits:96 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

๑๒ พ.ย.๖๐ พัฒนาสัมพันธ์

                   เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. 2560 เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผบ.ฉก.ตชด.๑๒/ผกก.ตชด.๑๒, พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง ผบ.ฉก.ตชด.๑๒ พร้อม กพ.๑๘ นาย เข้าร่วมพิธีเปิดที่ทำการ บก.ร้อย ลว.ที่ ๑...

Read more

๑๓ พ.ย.๖๐ ประชุม ศปก.ตชด.๑๒

13-11-2017 Hits:89 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

๑๓ พ.ย.๖๐ ประชุม ศปก.ตชด.๑๒

            เมื่อ ๑๓ พ.ย.๖๐  พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์  ผกก.ตชด.๑๒  เป็นประธานการประชุม ศปก.ตชด.๑๒  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายการทำงานให้กับกำลังพลในสังกัด  โดยมี  พ.ต.ท. ศักดิ์ศิริ    เข็มขาว  รอง ผกก.ตชด. ๑๒ , สว.งานทุกงาน,ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๑-๑๒๓  และ จนท.ส่วนรับผิดชอบ ร่วมประชุม...

Read more

๑๒ พ.ย.๖๐ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

13-11-2017 Hits:82 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

๑๒ พ.ย.๖๐ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

                             เมื่อ 12 พ.ย. 60 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.๑๒. ได้จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.ตชด.๑๒ โดยมี ร.ต.อ.ศตวรรษ บุญขยัน รอง สว.กก.ตชด.๑๒๒ เป็น หน.ชุด...

Read more

ตรวจเยี่ยมกำลังพล

19-10-2017 Hits:126 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ตรวจเยี่ยมกำลังพล

                     เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2560 พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการ ปบ.งานของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ชายแดน ณ จุดตรวจ 40 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยมี ร.ต.ท.ศิริฤกษ์ พานิชเจริญ ผบ.มว.1262 พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ...

Read more

19 ก.ย.60 ผกก.ตชด.12 ประชุม ศปก.ฯ

20-09-2017 Hits:206 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

19 ก.ย.60 ผกก.ตชด.12 ประชุม ศปก.ฯ

                เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๐ พ.ต.อ.ฐาปนนท์  หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.๑๒ ประธานประชุม ศปก.ตชด.๑๒ พร้อมด้วย สว.กก.ตชด.๑๒(งานทุกงาน),ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๑-๑๒๓, เวรประจำวัน งานทุกงาน,สิบเวรประจำวัน ร้อย ตชด.๑๒๑-๑๒๓  ได้ร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ และติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  พร้อมกำชับแนวทางการปฏิบัติ ณ ห้องประชุมราชสุภาวดี  กก.ตชด.๑๒

Read more

S  110215170

            เมื่อ 29 พ.ย.2560 ชค.ตชด.12 นำโดย พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผบ.ชค.ตชด.12, พ.ต.ท.เอกภณ ดาวไธสง รอง.ผบ.ชค.ตชด.12,ร.ต.อ.ชูชาติ หวังประสพกลาง ผบ.มว.ชค.ตชด.12, ร.ต.อ.เผด็จ เดิมโรย ผบ.มว.ร้อย ฉก.ตชด.3,ร.ต.ท.ปรัชญา หนันกระโทก ผบ.มว.ตชด.1252 พร้อมกพ.1 ชป. เข้าร่วมประชุมการเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ปรึกษาหารือ ร่วมกัน3ฝ่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ศาลาหมู่บ้านทัพสยาม หมู่10 ต./อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยมี พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ รอง.ผบ.กกล.บูรพา เป็นประธาน มีนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และประชาชน เข้าร่วมประมาณ 300 คน

S  110215171

S  110215179

S  110215184

 

 

Additional information